Våre bærekraftsmål

I Servicegrossisten Øst har vi valgt ut seks av FNs bærekraftsmål som vi ønsker å fokusere spesielt på. Disse inkluderer god helse og utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bekjempelse av ulikheter, stoppe klimaendringene og fremme rettferdig samarbeid.

God helse og livskvalitet

I Servicegrossisten Øst legger vi stor vekt på sunn mat og serverer daglige lunsjer med rikelig med grønnsaker, proteiner og fiber i kantina vår. Vi samarbeider også med et nærliggende treningssenter og inviterer ansatte til å delta på sosiale og morsomme treningstimer. Videre jobber vi for å tilrettelegge arbeidsplassen med hjelpemidler som kiropraktor, tilpasset personlig utstyr og bedriftshelsetjeneste.

Vår målsetting: 

 • Tilby sunn og bærekraftig mat
 • Tilby fysisk aktivitet
 • Tilby helsefremmende utstyr og tiltak

God utdanning

Servicegrossisten Øst har glade og stolte medarbeidere i avdelinger som Kundeservice, Lager, Transport, Salg, Innkjøp, Økonomi og Administrasjon. Vi arrangerer jevnlige kurs og workshops på tvers av avdelingene. Vi har 120 ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver og gode muligheter for videreutvikling og endrede roller i bedriften.

Vi ønsker lærlinger innen transport velkomne og tilbyr også kurs i norsk skriftlig og muntlig for ansatte med en annen språklig bakgrunn. I tillegg tilbyr vi fagbrevutdanning innen logistikk og transport.

Vår målsetting:

 • Tilby fagbrev innenfor administrasjon
 • Tilby digitale kurs tilpasset hver enkelt avdeling

Likestilling mellom kjønnene

Vi i Servicegrossisten Øst har begge kjønn representert i alle våre avdelinger. Vi har også god kjønnsfordeling i våre lederstillinger og i vårt styre.

Vår målsetting:

 • Ansette flere kvinnelige sjåfører
 • Tilrettelegge enkelte oppgaver bedre for kvinner
 • Oppfordre kvinner til å søke i våre stillingsutlysninger i transportavdelingen

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Per januar 2023 har Servicegrossisten Øst 115 fast ansatte i alle avdelinger, inkludert transport. Vi har også 5 innleide ansatte.

Vi har sterk fokus på HMS og HR i alle avdelinger og bruker PlusOffice som et verktøy for å ivareta internkontrollforskriften, vernearbeid, rutiner og håndbøker.

Vår målsetting:

 • Flest mulig av våre ansatte skal være fast ansatt i Servicegrossisten Øst
 • Våre interne HMS-/HR-rutiner skal være gode og godt dokumentert
 • Kommunikasjonen mellom ledelse, HR og fagforeninger skal være aktiv og inkluderende

Stoppe klimaendringene

I Servicegrossisten Øst har vi fokus på reduksjon av matsvinn, og hadde per januar 2023 et matsvinn på bare 0,4 %. Vi jobber også aktivt med å øke vår flåte av lavutslippskjøretøy, samt effektivisere kjørerutene ved hjelp av vårt TMS-system. I tillegg er kildesortering en svært viktig del av vårt bærekraftsarbeid.

Vår målsetning:

 • Være en bidragsyter i arbeidet for lavere matsvinn og bærekraftig avfallshåndtering
 • Være en transportaktør som aktivt jobber med utslippsreduksjon
 • Være en grønn inspirasjonskilde for våre kunder

Samarbeid for å nå målene

Servicegrossistene AS (SG) jobber for en bærekraftig forretningspraksis som tar hensyn til arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden, og har utviklet retningslinjer som forventes fulgt av alle våre leverandører. Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter SG seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å sikre bærekraftig forretningspraksis i hele leverandørkjeden.

Vår målsetting:

 • Sikre samarbeid med leverandører som oppfyller våre krav til bærekraftig forretningspraksis
 • Tilgjengeliggjøre rettferdighetssertifiserte produkter for våre kunder