Vårt arbeid for å stoppe klimaendringene

Vi ønsker å være fremst i klassen når det gjelder miljøvennlig distribusjon og har derfor investerer i en svært moderne bilpark – inkludert biler drevet av biogass og elektrisitet.

Tomas Torvik, Daglig leder i Servicegrossisten Øst

Transport og klimautslipp

SG Øst er sannsynligvis den grossisten i Norge som benytter størst andel av omsetningen på miljøtiltak. Om lag 30% av lastebilene våre er drevet på CBG gass, og det kommer 6 nye gassbiler i løpet av 2023. Våre gassdrevne lastebiler er, i kombinasjon med elektrisk kjøleaggregat fra Carrier, 100% utslippsfrie. Vi benytter dessuten kun piggfrie helårsdekk på alle våre distribusjonsbiler.

Vi distribuerer alle kunder på det sentrale Østlandet med våre utslippsfrie lastebiler. Vi utvider også området for kjøring med biogass etter hvert som utbygging av gassfyllepunkter øker.

Matsvinn

Servicegrossisten Øst har et svært lavt matsvinn i verdikjeden på bare 0,4%. Vi har dessuten fått bedre oversikt over matsvinnet ved hjelp av nye IT-løsninger, noe som vil bidra til ytterligere nedgang i fremtiden. Innen 2030 har vi også et mål om å redusere vårt eget matsvinn med 50%.

Vi har i tillegg en ansatt dedikert til å følge med varer som nærmer seg utgått-dato. Disse varene blir solgt til kunder til redusert pris. Varer som er veldig nærme eller som har passert «Best før dato» gis dessuten til veldedig organisasjoner, slik som Kirkens Bymisjon.

Miljøvennlig lager

Vårt lagerbygg har det siste og mest miljøvennlige teknologien med CO2 som medium for kjøl og frys, LED i all belysning og 100% gjenvinning av varme til oppvarming. Det er tilstedeværelsesdetektorer for ventilasjon og lys slik at det ikke brukes unødvendig energi. Vi har to uavhengige kjølesystemer som hver har kapasitet nok til all nedkjøling for å sikre 100% driftsstabilitet og to høyspent tilførsler inn i egen trafo som sikkerhet for energileveransene. Vi har et godt utvalg av økologiske varer og vårt lagerbygg er sertifisert, og underlagt kontroller, av Debio.

Avfallshåndtering og kildesortering

Servicegrossisten Øst har 100% kildesortering og benytter Franzefoss gjenvinning til miljøvennlige returordninger for alle typer restavfall og emballasje – plast, metall, glass, kartong og bølgepapp – og ikke minst gjenvinning av disse. Organisk avfall blir kompostert av Franzefoss og omdannet til jord. Dermed er vi med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

Vi benytter dessuten ingen emballasje utover ett lag miljøvennlig og resirkulerbar strekkfilm, fri for polyvinylklorid for å hindre skade på varer under transport. Til anbrekksordre benytter vi IFCO-kasser. Disse kassene gir redusert miljøpåvirkning, fordi de er gjenbrukbare og bedre egnet for transport.

Vi er også medlem av Norsk Lastbærerpool for ombruk og resirkulering av paller, bur og kasser. Denne ordningen sikrer at transport av paller og kasser på vegen reduseres til et minimum.