Bærekraft

Servicegrossisten Øst leverer bærekraft, samfunnsansvar og innovasjon for fremtiden

Våre bærekraftsmål

Vår tids globale utfordringer krever at vi jobber sammen for å nå målene. I Servicegrossisten Øst har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi skal jobbe spesielt med:

Vi ønsker å jobbe for god helse og utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bekjempe ulikheter, stoppe klimaendringene og fremme samarbeid som er rettferdig.

Åpenhetsloven

Å følge kravene til åpenhetsloven er noe vi i Servicegrossistene ser på som en selvfølge. Siden 2015 har Servicegrossistene jobbet systematisk for å innhente informasjon om verdikjedene til hvert enkelt produkt vi leverer.

Vi har et transparent innkjøpssystem og vi er ikke redde for å bli utfordret på dette. I bransjen som helhet er det fortsatt litt som gjenstår for å få 100 % oversikt over hele verdikjeden på alle produkter, men vi er blitt en av de beste aktørene på akkurat dette. For oss er det viktig å være frempå for å være helt sikre på at vi har full oversikt over varene vi tilbyr kundene våre.

Sertifiseringer

For å skape tillit og troverdighet som en pålitelig grossist, har Servicegrossistene valgt å søke ulike sertifiseringer. Disse sertifiseringene bekrefter vår forpliktelse til å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte, i tråd med våre kommuniserte mål og visjoner innenfor samfunnsansvar (CSR).

Ved å velge å bli sertifisert, kan våre kunder og leverandører være trygge på at vi opererer på en ærlig og pålitelig måte, og at vi følger høye standarder for etikk og ansvarlighet. Vi har investert tid og ressurser i å oppnå disse sertifiseringene, og vi er stolte av å vise de frem.