Bærekraft

Servicegrossisten Øst leverer bærekraft, samfunnsansvar og innovasjon for fremtiden

Våre bærekraftsmål

Vår tids globale utfordringer krever at vi jobber sammen for å nå målene. I Servicegrossisten Øst har vi valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som vi skal jobbe spesielt med:

Vi ønsker å jobbe for god helse og utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bekjempe ulikheter, stoppe klimaendringene og fremme samarbeid som er rettferdig.

Åpenhetsloven

Vi er en del av Servicegrossistene, og vi har en felles redegjørelse:

Åpenhet – SG.no

Sertifiseringer

For å skape tillit og troverdighet som en pålitelig grossist, har Servicegrossistene valgt å søke ulike sertifiseringer. Disse sertifiseringene bekrefter vår forpliktelse til å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte, i tråd med våre kommuniserte mål og visjoner innenfor samfunnsansvar (CSR).

Ved å velge å bli sertifisert, kan våre kunder og leverandører være trygge på at vi opererer på en ærlig og pålitelig måte, og at vi følger høye standarder for etikk og ansvarlighet. Vi har investert tid og ressurser i å oppnå disse sertifiseringene, og vi er stolte av å vise de frem.