Våre sertifiseringer

Servicegrossisten Øst har valgt å søke ulike sertifiseringer for å vise at vi er en pålitelig grossist som våre kunder og leverandører kan stole på. Vår innsats for å opprettholde høy standard innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft er av avgjørende betydning for oss. Vi forstår viktigheten av å ha en solid CSR-strategi, og vi jobber hardt for å opprettholde og styrke våre sertifiseringer og vår forpliktelse til en bærekraftig forretningspraksis.

Miljøfyrtårn

SG Øst er sertifisert som et Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Det er et miljøhandlingsprogram og miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte bransjekrav.
Miljøfyrtårn.no

Infinitum

SG Øst hjelper våre kunder med pant av flasker. Dere fyller tom-emballasjen i repant sekker og merker med deres navn og strekkode. Vi tar med panten for dere og sørger for at Infinitum får panten og foretar oppgjør med dere direkte. Dette er en service vi gjør for alle våre kunder – helt gratis.
Infinitum.no

Debio

Debio er garantisten for at økologiske varer merket med Debio er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet. SG Øst benytter Debio i forbindelse med opplæring av våre kunder i forhold til økologisk mat. Vi er underlagt kontroll av Debio for å håndtere og selge økologiske produkter på en profesjonell og sikker måte. Dere kan være trygg på at våre Debio merkede varer virkelig er økologiske.
Debio.no

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. SG Øst er medlem av Grønt punkt og setter også krav til våre produsenter om medlemskap her. Dette sikrer at innsamling og resirkulering blir finansiert og gjennomført. Det sikrer også påvirkning av produsenter til mer miljøvennlige alternativer av emballasje og reduksjon av unødvendig emballasje.
Grøntpunkt.no