Etisk ansvar

Servicegrossisten Øst jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre forretningsforbindelser.

Servicegrossistene (SG) er medlem i Etisk handel Norge (EHN). EHN er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Som medlem forplikter SG seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Samarbeid om Østens Hage

Servicegrossisten Øst har et samfunnsansvar som lokal næringslivsaktør.

I samarbeid med Kirkens Bymisjon og Lier Planteland, har vi Østens Hage utenfor parkeringen vår. Her kan turgåere sette seg ned på benken og se mot Damtjern. Og hagen er til pynt for alle turgåere i nærområdet. I tillegg har vi Vaktmestertjenesten fra Kirkens Bymisjon som har i oppdrag å kantklippe, stelle og vanne hagen. Et givende samarbeid for alle parter.

Servicegrossistene AS (SG) jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder

Sertifiserings- og merkeordninger

Fairtrade

Fairtrade-standardene bidrar til bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og miljøbeskyttelse. Fairtrade er den eneste merkeordningen som gir sertifiserte bønder en garantert minstepris for produktene de selger.
Fairtrade.no

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance har kriterier for jordbruk, skogbruk og turisme, som alle omfatter miljø, beskyttelse av biomangfold og sosiale aspekter , slik som lønnsforbedringer og bedre arbeidsforhold. Gårder og plantasjer som blir sertifisert, må kontinuerlig vise framskritt for å beholde sertifiseringen.
Rainforest-alliance.org

MSC

MSC (Marine Stewardship Council) er en miljøsertifisering for fisk- og sjømatprodukter som garanterer at produktet kommer fra bærekraftige fiskerier. Sertifiseringen er basert på uavhengig forskning og kriterier som ivaretar både økosystemet rundt og selve arten. Sertifiseringen stiller strenge krav til bærekraftige kvoter, skånsomme redskaper, sosiale, tekniske, økonomiske og kommersielle aspekter ved fisket.
Msc.org

FSC

FSC-merket stiller krav til at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkning. Bak FSC-sertifiserte produkter ligger et system som kontrollerer treets opprinnelse. Dette systemet sikrer at tre fra FSC-sertifiserte skoger kan spores hele veien hjem til forbrukeren. For at en organisasjon som er involvert i produksjonen av FSC-produkter skal kunne bruke merket, må organisasjonen også være FSC-sertifisert.
Fsc.org

Debio

Ø-merket er Norges offisielle økologimerke som garanterer at en vare er økologisk dyrket. Det betyr at kunstgjødsel ikke brukes i produksjonen, svært få sprøytemidler tillates, og kravene til dyrevelferd er strengere enn i konvensjonelt landbruk. Ø-merket stiller også strenge krav til tilsetningsstoffer. For for at et produkt skal kunne merkes med Ø, må minst 95% av ingrediensene være økologiske.
Debio.no

KRAV

KRAV er det svenske merket for økologisk produksjon som finnes på mange matvarer, inkludert i norske butikker. Merket garanterer at varen er økologisk dyrket uten kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler. Merket stiller også strenge krav til dyrevelferd og til tilsetningsstoffer. KRAV sertifiserer dessuten villfisk og garanterer at fisken kommer fra en bærekraftig bestand, på samme måte som MSC.
Krav.se

EUs økologimerke

Det økologiske EU-merket er en frivillig merkeordning som viser at et produkt oppfyller EUs krav for økologisk jordbruk. Merket blir stadig mer vanlig, også i Norge, og vises ofte sammen med det nasjonale økologi-merket på økologiske produkter. For å få tillatelse til å bruke merket på et produkt, må minst 95% av ingrediensene i produktet være økologiske i henhold til EUs kriterier.
Europa.eu

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og stiller strenge miljøkrav til produkter gjennom hele livssyklusen – fra råvareuttak, produksjon, bruk og avfallsbehandling. Merket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor sin produktgruppe og står for bærekraftig ressursbruk, redusert klimabelastning og en giftfri hverdag.
Svanemerket.no

Statskontrollert økologisk

Statskontrollert økologisk er et dansk merke for økologisk produksjon. Det er en garanti for at en vare er økologisk dyrket, uten bruk av kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler. Merket stiller også strenge krav til dyrevelferd og tilsetningsstoffer, og skal gi forbrukerne trygghet og tillit til at produktet de kjøpe, er bærekraftig og miljøvennlig. Merket ble innført i 2014.
Forbrukerrådet.no

EKO

EKO er et nederlandsk merke for økologisk produksjon. Merket garanterer at en vare er økologisk dyrket, og at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det stilles også strenge krav til dyrevelferd og tilsetningsstoffer (E-stoffer). Merket finnes på en del importerte økologiske varer.
Eko.nl

Ecocert

Ecocert er en fransk sertifiseringsordning for økologisk produksjon. Merket garanterer at en vare er økologisk dyrket, og at det blant annet ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Kravene til dyrevelferd er også strengere enn i konvensjonelt landbruk. Merket stiller i tillegg strenge krav til tilsetningsstoffer. Merket brukes også på kosmetikk og hudpleieprodukter. (2014)
Ecocert.com

Demeter

Demeter er en internasjonal godkjenningsordning for biologisk-dynamiske jordbruks- og foredlingsprodukter. Reglene oppfyller alle krav til økologisk landbruk, men har tilleggskrav knyttet til den biologisk-dynamiske driftsmetoden. Produkter som bruker Demeter merket, kan derfor også merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket (Debio).
Demeter.net

Sertifiserings- og merkeordninger innen helse

Asthma Allergy Nordic

Dette symbolet viser at produktet ikke inneholder parfyme og at det er gjennomført en kritisk vurdering av innholdet. Produkter med Asthma Allergy Nordic-logoen anses å være gunstige for de som lider av astma, allergi eller annen følsomhet – og for alle andre som ønsker å unngå parfymer og allergener.
Asthmaallergynordic.com

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enklere for forbrukere å velge sunnere matvarer som inneholder mer fiber og fullkorn og mindre fett, sukker og salt. Innenfor hver matvaregruppe er det satt ulike kriterier for innholdet av disse næringsstoffene.
Helsenorge.no

Oeko-Tex – Trygge Tekstiler

Produkter merket med Oeko-Tex Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende- eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktene er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. Merket finnes på tekstiler som klær og håndklær.
Forbrukerrådet.no

Crossed Grain

Crossed Grain logoen er symbolet som, både nasjonalt og internasjonalt, er anerkjent av de som trenger å følge en glutenfri diett. Logoen gir forbrukere et raskt referansepunkt når de handler og står overfor usikkerhet om den genuine glutenfrie statusen til et produkt.
Forbrukerrådet.no

Vegan Society

Vegan Society merket viser at produktet ikke inneholder animalske ingredienser, og at verken produkt eller ingredienser er testet på dyr. Merket brukes på en rekke produktgrupper, blant annet hudpleie, klær, mat og drikke.
Vegansociety.com