1954

Bjørn Kristiansen AS
Bjørn Kristiansen AS på Kongsvinger, var en av pionèrene innen distribusjon av dypfryste matvarer i Norge. Allerede i 1954 begynte Bjørn Kristiansen med distribusjon av Findus og Diplom-is. Bilen var en VW Transporter, og varene ble holdt kalde ved hjelp av tørris. Distribusjonen var i mange år rettet mot dagligvaremarkedet. Når de store dagligvarekjedene begynte å etablere seg på 80-tallet, bestemte man seg for å satse på storhusholdningsmarkedet.

Bjørn Kristiansen har gjennom en årrekke hatt en fin vekst i storhusholdningsmarkedet med fornøyde kunder som drivkraft.

1972

Østfoldfrukt Mysen AS
Kjell Thore Grimsrud stiftet firmaet i 1972 under navnet
Grønnsaksspesialisten. Med en lastebil solgte han grønnsaker direkte fra bilen uten forhåndsordre i mange år. Virksomheten vokste, og noen år senere ble det etablert ert lite lager i Mysen sentrum. Ytterligere en bil ble innkjøpt og bedriftens første medasrbeider ble ansatt. Gjennom årene fortsatte veksten, og det ble stadig flere ansatte, biler og større lagerlokaler.

Bedriften solgte i drøye 25 år kun frukt & grønnsaker, men i 1988, ble det bestemt å satse på storhusholdningsmarkedet og et utvidet sortiment. Det var et fornuftig grep som bedriften kom styrket ut av. Nytt og større lager stod ferdig i 2003 på Slitu, som fortsatt er i bruk i dag.

1984

Bjørnulfs Engros AS
Det startet med èn mann, en Toyota Hiace og enkle fasiliteter i Sylling i 1984. Bjørnulf hadde fram til da jobbet som salgssjåfør i kjøttbransjen, men en permittering gjorde at tanker om å starte eget firma vokste frem. Den «svimlende» sum av kr. 100.000,- ble lånt, en brukt Toyota kjøpt, isolasjon og kjøleaggregat montert og ut i «verden» bar det

2014

Cater AS
Cater er historien om tre stolte, tradisjonsrike bedrifter som bestemte seg for å forene krefter i ett feles selskap. 1.januar 2014 etablerte eierne av Bjørnulfs Engros AS i Mjøndalen, Bjørn Kristiansen AS på Kongsvinger og Østfold Frukt Mysen As selskapet Cater.
Vi dannet en større enhet med felles ambisjoner, ledelse, eierskap og logistikk- og overførte eierskapet av driftsselskapene til Cater AS. Samtidig endret selskapene navn til henholdsvis Cater Drammen AS; Cater Kongsvinger AS og Cater Mysen AS. I 2018 gjennomføres neste skritt i å forene selskapene, ved at lagrene i Mysen og Kongsvinger flyttes til vårt nye felles lager- og administrasjonsbygg på Lierskogen utenfor Drammen.

2021

Servicegrossisten Øst
Servicegrossistene AS eier aksjemajoriteten i alle de fire Caterselskapene og de to Måkestad Engros selskapene på Østlandet. Vi har forent kreftene fra alle disse selskapene og samler all grossistvirksomhet på Lierskogen. Dette ble gjennomført i mars 2021.

Juni 2021: Tomas Torvik tar over som ny daglig leder. Vi nærmer oss 100 ansatte, vi plukker 10.000 varelinjer daglig, har 18.000 kvm spesiallager med over 8000 forskjellige varer, som vi leverer til 4000 fornøyde kunder daglig.