22.12.2021 Skrevet av Charlotte K

Sykehusinnkjøp og Servicegrossistene signerer for ny avtaleperiode.

Helseforetakene i Norge og Servicegrossistene signerer for en ny avtaleperiode, og viderefører dermed sitt samarbeid.

Etter anbudskonkurranse som ble gjennomført av Sykehusinnkjøp på vegne av alle helseforetakene i Norge sommer og høst 2021, ble Servicegrossistene AS tildelt kontrakt den 3. desember. Ny avtaleperiode vil tre i kraft fra mars 2022.

Servicegrossistenes salgsdirektør, Frode Olsen, er svært glad for å forlenge samarbeidet, og er sikker på at Sykehusinnkjøp vil fortsette å oppleve en meget høy kvalitet på leveransene:

«Vi er glade for å ha vunnet på både kriteriene som gjelder pris, og ikke minst på vurderingen av kvalitet» sier Olsen.

«Nå vil alle sykehus fortsette å få matvarer levert fra sin lokale grossist. Våre kunder mener at lokal tilstedeværelse er viktig for å få de riktige varene til rett tid, og vi skal nå fortsette å leve opp til de strenge krav og forventninger sykehusene i Norge har til oss».

Avtalen omfatter grossistvarer og har en potensiell omsetningsverdi i hele avtaleperioden på over NOK 800 millioner. Fra før leverer Servicegrossistene både kaffe og frukt og grønt til helseforetak i Norge.

Sykehusinnkjøp HF sin oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette omfatter nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel matvarer, IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester, og kjøper samlet for flere milliarder kroner i året. Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF.

Servicegrossistene er en landsdekkende grossistkjede i storkjøkkenmarkedet, og består av 17 lokale fullsortiments-grossister. Servicegrossistene har en sterk posisjon i dette markedet, og leverer til private kunder som kantiner, hotell, restauranter, og fastfood, til offentlige kunder som sykehus, eldrehjem, skoler og barnehager samt til maritime kunder som skip og oljeinstallasjoner i hele landet. I 2021 vil Servicegrossistene omsette for 3,9 milliarder, og kjeden totalt har 550 ansatte.