07.02.2023 Skrevet av Sara Herregaarden

Ny regnskapssjef i SG ØST

Susanne Finstad har lang erfaring innen økonomi med ledende stillinger som regnskapssjef og økonomisjef. Hun begynte hos oss i januar og har raskt kommet inn i oppgavene og blitt en viktig ressurs. Hennes brede erfaring og gjennomføringsevne vil være en viktig for at vi skal nå de målene vi har satt oss. Susanne evner å se effektiviseringsmuligheter og arbeidsoppgavene utføres med høy kvalitet. Vi er veldig glade for at Susanne takket ja til å bli en del av Servicegrossisten Øst!