01.06.2021 Skrevet av Bjørn Garder

Lederskifte i Servicegrossisten Øst AS

1.juni ble det foretatt et lederskifte i SG-Øst. Bjørn Garder har ledet Bjørnulfs Engros AS, via Cater til SG-Øst AS siden 2008. På disse 13 årene har omsetningen økt fra MNOK 90 til MNOK 900 og selskapene har alltid tjent penger. Bjørn er først og fremst en prosjekt relatert kar og det har vært mange prosjekter som er gjennomført i perioden. Nå er det ikke flere prosjekter i SG regi på blokka til Bjørn. Selskapet står ved et veiskille der alle Servicegrossistene på Østlandet nå er under samme tak og er blitt ett selskap. Da føler Bjørn at det er naturlig at noen andre tar over styringen av selskapet. Styret i SG-Øst har hatt en prosess på dette lederskiftet en stund og har pr. 1. juni ansatt Tomas Torvik som ny Daglig leder i selskapet.

Tomas har en Bachelor grad i logistikk og ledelse. Tomas er en erfaren leder som kjenner storhusholdningsbransjen svært godt. Han ble ansatt i Bjørnulfs Engros AS som innkjøpssjef i 2010 og har siden det hatt en rekke roller i Cater konsernet. Han har bl.a. vært driftsleder ved Cater Mysen AS i fire år, hatt flere store prosjektlederroller bl.a. innføring av ny WMS og prognoseverktøyet Blue Ridge og har de siste årene jobbet som forretningsutvikler i konsernet. Det er fantastisk at det er mulig å rekruttere nøkkelpersoner i alle slags posisjoner internt i selskapet.