Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft etter å ha blitt vedtatt av Stortinget. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter, samtidig som den gir allmennheten rett til tilgang til informasjon.

Virksomheter har nå en plikt til å gi informasjon og gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal rapporteres og legges frem. Loven pålegger også virksomheter åpenhet om sin praksis og eventuelle risikoer som kan være knyttet til deres virksomhet.

Vårt fokus på åpenhet

Servicegrossisten Øst AS skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres løpende og redegjørelse publiseres på vår nettsider innen 30.06. hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Videre skal informasjonsplikten overholdes i tråd med etablert «Rutine for håndtering av innsynsbegjæringer i henhold til Åpenhetsloven.