Hjem

Bærekraft og miljø

Vi tar miljø på alvor!

SG-Øst er sannsynligvis den grossisten i Norge som benytter størst andel av omsetningen på miljøtiltak. Vi har 6 lastebiler som drives av biogass og en fullelektrisk lastebil – alle med både kjøl- og frysesoner. Vi distribuerer alle kunder på det sentrale Østlandet med utslippsfrie lastebiler. Vi utvider området for kjøring med biogass etter hvert som utbygging av gassfyllepunkter øker.

Vårt lagerbygg har det siste og mest miljøvennlige teknologien med CO2 som medium for kjøl og frys, LED i all belysning og 100% gjenvinning av varme til oppvarming. Det er tilstedeværelsesdetektorer for ventilasjon og lys slik at det ikke brukes unødvendig energi. Vi har to uavhengige kjølesystemer som hver har kapasitet nok til all nedkjøling for å sikre 100% driftsstabilitet og to høyspent tilførsler inn i egen trafo som sikkerhet for energileveransene.

Vi har et godt utvalg av økologiske varer og vårt lagerbygg er sertifisert, og underlagt kontroller, av Debio. Vi er opptatt av å redusere matsvinn til et minimum

Vi ønsker å være fremst i klassen når det gjelder miljøvennlig distribusjon og har derfor investerer i en svært moderne bilpark - inkludert biler drevet av biogass og elektrisitet.
Tomas Torvik
Innkjøpssjef og Forretningsutvikler

Miljøfyrtårn

SG-Øst er sertifisert som et Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Det er et miljøhandlingsprogram og miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte bransjekrav.

Miljøfyrtårn.no

Grønnpunkt

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. SG-Øst er medlem av Grønt punkt og setter også krav til våre produsenter om medlemskap her. Dette sikrer at innsamling og resirkulering blir finansiert og gjennomført. Det sikrer også påvirkning av produsenter til mer miljøvennlige alternativer av emballasje og reduksjon av unødvendig emballasje.

Grøntpunkt.no

Infinitum

SG-Øst hjelper våre kunder med pant av flasker. Dere fyller tom-emballasjen i repant sekker og merker med deres navn og strekkode. Vi tar med panten for dere og sørger for at Infinitum får panten og foretar oppgjør med dere direkte. Dette er en service vi gjør for alle våre kunder – helt gratis.

Infinitum.no

Debio

Debio er garantisten for at økologiske varer merket med Debio er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet. SG-Øst benytter Debio i forbindelse med opplæring av våre kunder i forhold til økologisk mat. Vi er underlagt kontroll av Debio for å håndtere og selge økologiske produkter på en profesjonell og sikker måte. Dere kan være trygg på at våre Debio merkede varer virkelig er økologiske.

Debio.no